Baanreglement

Spelerspas

Het is niet toegestaan een niet actuele spelerspas te gebruiken. Dit gaat ook niet i.v.m het nieuwe afhangsysteem.
Het is ook niet toegestaan een spelerspas van een ander persoon of een andere vereniging te gebruiken. Bij het zoek raken van de spelerspas dient u dat direct door te geven aan de ledenadministratie. 
Tegen betaling van €10,00 zal een duplicaatpas worden besteld. Dit is uitsluitend mogelijk via de ledenadministratie.

 

Vervangingspas

Ieder D.D.H. lid dat zijn of haar spelerspas is vergeten, kan gebruik maken van een vervangingspas, na betaling van € 1,50 . De betaling loopt via het kasregister. Vraag om de gedateerde kassastrook. Er wordt een boek bijgehouden betreffende de vervangingspassen. Dit kan maximaal 2x per jaar. Na afloop van het spelen moet u de pas inleveren aan de bar. 
Tegen overleg van de vervangingspas en kassastrook ontvangt u de € 1,50 terug. Terugbetaling kan uitsluitend op de dag van afgifte.

GEDURENDE DE MAAND APRIL ZIJN ER GEEN VERVANGINGSPASSEN, DIT OM TE VOORKOMEN DAT DEGENEN DIE NOG GEEN CONTRIBUTIE HEBBEN BETAALD, TOCH GAAN TENNISSEN.

Wanneer u bardienst heeft en een vervangingspas moet afgeven, treft u daarvoor een duidelijke instructie aan in het WieWatWaar- boek. (kastje onder de telefoon).

 

Introductiepas

Introduceren kost € 3,00 per keer. Er zijn slechts twee introductiepassen op het park aanwezig. Men kan altijd introduceren, mits er een introductiepas aanwezig is. Wanneer er activiteiten gepland zijn kan de ruimte beperkt zijn.
Ieder lid mag maximaal drie keer per seizoen iemand introduceren. Iemand mag slechts drie keer per seizoen geïntroduceerd worden. Er wordt een introductieboek bijgehouden. De betaling loopt via het kasregister.

MEN ONTVANGT GEEN GELD TERUG, OOK NIET BIJ REGEN.

Wanneer u bardienst heeft en een introductiepas moet afgeven, treft u daarvoor een duidelijke instructie aan in het WieWatWaar- boek. (kastje onder de telefoon)

 

Vakantiepas

Wanneer een D.D.H.lid iemand te logeren heeft in de maanden juli en augustus, die graag een aantal keren wil tennissen, bestaat de mogelijkheid om een vakantiepas te kopen.
De vakantiepas kan iedere willekeurige dag ingaan en is 15 aaneengesloten dagen geldig. Tevens is het mogelijk om deze pas aan te vragen voor 6 weken (de schoolvakantie). De kosten voor 15 dagen, oftewel 2 weken, zijn € 15,00 en voor 6 weken € 25,00.Terugbetaling om welke reden dan ook is niet mogelijk.
De vakantiepas is aan te vragen bij de ledenadministratie.

Baanverlichting

Wanneer er s’avonds niemand meer tennist, wordt aan de bardienst of aan de laatste spelers verzocht de baanverlichting uit te doen.

 

Rustend lid

Het omzetten van het gewone lidmaatschap naar een rustend lidmaatschap is mogelijk. Een verzoek om rustend lid te worden moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, uiterlijk 1 maart.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 610 0705

Tennisvereniging ZLTC De Drie Heugels

Oude Stationsweg 3(Postbus 447, 3330 AK)
3335 KJ Zwijndrecht

KVK-nummer

23058484