Scheepvaartvrienden

22 bedrijven uit Binnenvaart en DDH sluiten contract.

scheepvaartvrienden

De Zwijndrechtse tennisvereniging DDH (De Drie Heugels) en 22 vertegenwoordigers uit de Binnenvaart zijn met elkaar een unieke samenwerking aangegaan. Op woensdagavond 20 oktober 2010 werd in het clubhuis van DDH een ‘Sponsorovereenkomst’ ondertekend.

Voorzitter Ronald Guit verwelkomt de ‘Scheepvaartvrienden van DDH’ en geeft aan deze toekomstige samenwerking erg te waarderen. “ DDH is immers de oudste tennisclub van Zwijndrecht. Startte 52 jaar geleden aan park ‘De Lus’ en ligt nu in het schitterend onderhouden park op het sportcomplex sponsor contractBakestein. Heeft een groeiend aantal leden; een goede samenwerking met de tennisschool Luyten-Match; en organiseert het door de KNLTB ontwikkelde project Tenniskids voor jeugd van 4 tot 10 jaar”. Zowel DDH als de Binnenvaart zijn sterk in ‘Het Zwijndrechtse’ verankerd, daarom is een samenwerking als deze ook erg plezierig”.Guit informeert de ‘Scheepvaartvrienden van DDH’ over de verdere activiteiten van DDH. “ De vereniging wordt bestuurd vanuit een Beleidsplan, waarin ‘Parkonderhoud’ en ‘Jeugd’ belangrijke speerpunten zijn. Zowel recreatief als prestatief weet de club zich te onderscheiden. Er zijn gezelligheids- en KNLTB-toernooien voor jong en oud. Het Open-Toernooi in juli; het Veteranen Toernooi in augustus; het Open-Jeugdtoernooi in september. Daarnaast voor eigen leden het Openingstoernooi; het Snerttoernooi; Clubkampioenschappen; het Pannenkoekentoernooi voor jeugd. Hierdoor zet DDH zich in de regio aardig op de kaart. Ook de competitieteams van de zaterdag, dinsdag en de jeugd hebben goede resultaten behaald. In het totaal vier Kampioensteams. Een aantal groepen vrijwilligers zorgen dat DDH in een positieve spiraal zit”.

Antoon Bosman spreekt namens de ‘Scheepvaartvrienden van DDH’. “Ik ben er trots op dat op deze avond de partijen ( 22 bedrijven en de tennisclub DDH) bij elkaar zijn gekomen om een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van vijf jaar te ondertekenen, netwerking en jeugd zijn daarbij voor ons belangrijke speerpunten”, aldus Bosman.

Theo Heijmen doet het woord namens één van die groepen van vrijwilligers en tevens als binnenvaartman. Hij is al jaren een ‘Scheepvaartvriend van DDH’ en functioneert ook als baan-commissielid. “Wekelijks is de groep van de ‘Park- en Materialen commissie’ op het park te vinden. Ook in deze groep zijn weer mensen uit de Binnenvaart te vinden. Zij zorgen voor de perfecte staat van onderhoud van zowel de banen, hekwerk, groen en het clubhuis en alles wat met technisch onderhoud te maken heeft”. Direct daarna is zijn hulp dringend nodig als er plotseling een technisch mankement is achter de bar. Na enige hilariteit is het probleem weer snel opgelost.

Voordat tot ondertekening van het contract wordt overgegaan geeft Bart Jan Rust, voorzitter Jeugdcommissie van DDH, een korte uitleg over het jeugdproject Tenniskids.”Geef een kind een racket en een bal en ‘Tennis’ is daar. Iedereen die tennist weet hoe moeilijk het is om die relatief kleine bal in het grote veld tussen de lijnen te houden. Kinderen vanaf 4 jaar starten in de ‘Rode groep’ met een klein racket, een grote zachte bal en een klein veld met een laag net. Alles is klein en controleerbaar! De 6 à 7-jarigen spelen in de ‘Oranje groep’ met een iets groter racket, een kleinere bal. Daarna volgt de ‘Groene groep’ op het grote veld waar ze een partijtje spelen. Ouders, ook die zelf geen lid zijn, kunnen zich informeren via de leuke site www.ddh-tennis.nl Tenniskids in 3 fasen”.

 

De heren Guit en Meeder, voorzitter en penningmeester van DDH, nodigen de 22 bedrijven uit om met elkaar de ‘Sponsorovereenkomst’ te ondertekenen. In deze samenwerking staan ‘Netwerking’, ‘Duurzaamheid en uitstraling van DDH’ en ‘Jeugdbeleid’ centraal. Met deze overeenkomst komt de Binnenvaart uit Zwijndrecht e.o. voor een periode van 5 jaar bij de tennisvereniging DDH langszij. Er wordt geproost op een goede en sportieve samenwerking met de ‘Scheepvaartvrienden van DDH’.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 610 0705

Tennisvereniging ZLTC De Drie Heugels

Oude Stationsweg 3(Postbus 447, 3330 AK)
3335 KJ Zwijndrecht

KVK-nummer

23058484