Lidmaatschap

Informatie over lidmaatschap de Zwijndrechtse Lawn tennis Club “ De Drie Heugels “, kortweg D.D.H.

Contributies

In verband met een ledenwerfactie zal er geen entreegeld worden berekend.

Senioren € 165,-
Middengroep 18 t/m 21 jaar € 135,-
Junioren 8 t/m 17 jaar € 100
Ukkies 4 t/m 7 jaar € 35-
Rustend lid* € 40,-
Donateur € 30,-
Competitielid € 60,-

* Rustende leden zijn leden die vanwege een blessure, ziekte of zwangerschap een seizoen niet kunnen spelen (in overleg met het bestuur).

 

Een nieuw seniorlid betaalt het eerste jaar €110 (actietarief), een nieuwe middengroeper €90 en een junior €60.
Elk jaar neemt een aantal leden deel aan de zaterdag- (junioren en senioren), zondag- (junioren en senioren), dinsdag- (dames) en woensdagcompetitie (junioren).
De trainingen bij D.D.H. worden verzorgd door de Tennisschool van Bart van de Ploeg.
Het is niet toegestaan dat niet-leden training bij D.D.H. volgen.

Jaarlijks terugkerende evenementen zijn:

  • Bridgeavonden (winter)
  • Vrijwilligersavond
  • Nieuwjaarsreceptie
  • Snerttoernooi
  • Recreatieve toernooien in de maanden juni (mixed teams), juli en augustus (damesteams en herenteams)
  • Clubkampioenschap (1 dag, zondag)


Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot 1 april. Wanneer men een lidmaatschap wenst te beëindigen, kan dat schriftelijk of via e-mail ddh.tennis.ledenadm@gmail.com , vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar. Indien u lid wenst te worden, dan verzoeken wij u het aanmeldingsformulier op deze site in te vullen.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 610 0705

Tennisvereniging ZLTC De Drie Heugels

Oude Stationsweg 3(Postbus 447, 3330 AK)
3335 KJ Zwijndrecht

KVK-nummer

23058484